idò

Exposició IDÒ

Quaranta anys ja, veient i vivint Formentera, acudint a l’illa les màximes vegades que la vida em permet i superades les postes de sol amb tots els seus matisos del taronja al violeta, integrat en el meu cos i el meu cervell el turquesa de les seves aigües i l’ocre de la seva terra, decideixo fer aquesta exposició en blanc i negre per a brindar a l’espectador l’oportunitat de veure més enllà de la bellesa del color, que és el primer que capten els nostres ulls dominant el cervell i el record. Per que Formentera és molt més que color i sol paradisíac.

Les seves formes, textures i matisos, el moviment del vent, de l’aigua o la llum i les ombres projectades en la calç…

Precisament va ser el contrast d’ombres i llum el que em va ajudar a reprendre la fotografia, a observar i esperar, a educar la meva mirada.

Va ser la culpable de la meva primera exposició, “De la LLum i els Ombres” (2013)

Aquesta exposició no segueix un patró ni una tècnica, no és un projecte ni tan sols una història. Simplement són fragments i moments d’aquesta petita gran illa, algunes de les meves sensacions. Empremta Formentera.

Exposición IDÒ

Cuarenta años ya, viendo y viviendo Formentera, acudiendo a la isla las máximas veces que la vida me permite y superadas las puestas de sol
con todos sus matices del naranja al violeta, integrado en mi cuerpo y mi cerebro el turquesa de sus aguas y el ocre de su tierra, decido hacer esta exposición en blanco y negro para brindar al espectador la oportunidad de ver más allá de la belleza del color, que es lo primero que captan nuestros ojos dominando el cerebro y el recuerdo. Porque Formentera es mucho más que color y sol paradisíaco.

Sus formas, texturas y matices, el movimiento del viento, del agua o la luz y las sombras proyectadas en la cal…

Precisamente fue el contraste de sombras y luz lo que me ayudó a retomar la fotografía, a observar y esperar, a educar mi mirada.

Fue la culpable de mi primera exposición, “De la LLum i les Ombres” (2013).

Esta exposición no sigue un patrón ni una técnica, no es un proyecto ni tan siquiera una historia. Simplemente son fragmentos y momentos
de esta pequeña gran isla, algunas de mis sensaciones. Impronta Formentera.

IDÒ Exposition

Forty Years now, seeing and living Formentera, going to the island as many times as the life allows me and after sunsets with all their shades from orange to violet, integrated into my body and my brain the turquoise of its waters and the ochre of its land, I decide to prepare this exhibition in black and white to give the viewer the opportunity to see beyond the beauty of colour, which is the first thing our eyes capture dominating the brain and memory. Because Formentera is much more than colour and heavenly sun.

Its shapes, textures and shades, the movement of wind, water or light and shadows projected on the lime…

It was precisely the contrast of shadows and light that helped me to retake the photograph, to observe and wait, to educate my gaze.

It was guilty of my first exhibition “ De la Llum I les Ombres” (2013).

This exhibition does not follow a pattern or a technique, it is not a project or even a story. They are simply fragments and moments of this small great island some of my sensations. Imprint Formentera.

ATENCIÓ

Les restriccions a causa del COID-19 no han permès oferir-vos un llibre de visites a la exposició. Us agrairia molt que deixeu les vostres impressions i comentaris. clicant aquí.

GRACIES!

Share This