la model

Centre de reclusió d´homes de la ciutat fins al 2017, la presó Model de Barcelona va ser inaugurada el 1904 i deu el seu nom al fet que va servir de model per a la reforma del sistema penitenciari. Durant els cent tretze anys en què va estar en funcionament fou testimoni mut de la Setmana Tràgica, la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República, la Guerra Civil, el franquisme i l’arribada i consolidació de la democràcia. Execucions, motins, assassinats i fugides de presos formen part de l’història d’aquestes parets que parlen sense paraules. Encara s’ensuma l’angoixa.

Centro de reclusión de hombres de la ciudad hasta 2017, la cárcel Modelo de Barcelona fue inaugurada en 1904 y debe su nombre al hecho de que sirvió de modelo para la reforma del sistema penitenciario. Durante los ciento trece años en que estuvo en funcionamento fue testigo mudo de la Semana Trágica, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la llegada y consolidación de la democracia. Ejecuciones, motines, asesinatos y fugas de presos forman parte de la historia de estas paredes que hablan sin palabras. Aún se respira la angustia.

Share This