pailaviri

És el nom d’una de les 5.000 mines que hi ha al Cerro Rico de Potosí, Bolívia, a 4.200 metres de altitud. Els espanyols la van explotar i en van espoliar la plata l’any 1545. En l’actualitat s’extreuen altres minerals en condicions deplorables: vuit o deu hores diàries a 240 m de profunditat i 45º de temperatura, sense menjar per risc d’intoxicacions i mastegant fulles de coca per suportar la dura feina i poder arrossegar les vagonetes amb material uns tres km fins a la sortida. Cada dia hi ha morts per esfondraments, silicosi i d’altres malalties. En la majoria de les mines de Bolívia es cobra segons es treu, a pes, i els miners no tenen cap mena de cobertura mèdica ni prestació per jubilació o viudetat. És per això que a moltes ciutats hi ha manifestacions quasi perpètues. 

Es el nombre de una de las 5.000 minas que hay en el Cerro Rico de Potosí, Bolívia, a 4.200 metros de altitud. Los españoles la explotaron y expoliaron la plata en 1545. En la actualidad se extraen otros minerales en condiciones deplorables: ocho o diez horas diarias a 240 m de profundidad y 45º de temperatura, sin comer debido al riesgo de intoxicaciones y masticando hojas de coca para soportar el duro trabajo y poder arrastrar las vagonetas con material unos tres km hasta la salida. Cada día hay muertos por hundimientos, silicosis y otras enfermedades. En la mayoría de las minas de Bolivia se cobra según lo extraído, a peso, y los mineros no tienen ningún tipo de cobertura médica ni prestación por jubilación o viudedad. Por todo esto en muchas ciudades hay manifestaciones casi perpetuas.

Share This