nòmades

Ja en les civilitzacions antigues existien els acròbates, malabaristes i contorsionistes. Els de l’Orient llunyà viatjaven en “troupes” per mostrar les seves habilitats; a Grècia i Roma es formaven com a atletes o guerrers i entretenien en les pràctiques religioses o festives. El circ, amb una antiguitat de milers d’anys, continua sent un espectacle que amaga esforç i màgia rere el teló. Una forma de viure fent camí.

Ya en les civilizaciones antiguas existían los acróbatas, malabaristes y contorsionistas. Los del lejano Oriente viajaban en “troupes” para mostrar sus habilidades; en Grecia y Roma se formaban como atletas o guerreros y entretenían en las prácticas religiosas o festivas. El circo, con una antigüedad de miles de años, continúa siendo un espectáculo que esconde esfuerzo y magia tras el telón. Una forma de vivir haciendo camino.

Share This